İmplant Tedavisi


 

İlk uygulamaları yaklaşık 30 yıl öncesine dayanan dental implantoloji, doğru planlama, kusursuz sterilizasyon ve cerrahi teknik, mükemmel protetik uygulama biraraya geldiğinde %98 başarı ile uygulanan, güvenilirliğini ispat etmiş bir yöntemdir.

Son yıllarda geliştirilen implant yüzeyi çalışmaları başarı oranını yükseltmeyi hedeflemiştir.

 

İmplant tabi ki güvenli bir tedavidir.  Normalde bugün diş eksikliğinde tedavi seçeneği olarak hastalara implant tedavini ön görüyoruz. Çünkü implant tedaisi hastalar için büyük bir hediye. Çünkü uzun yıllar boyunca yaşlı hastalar takıp çıkarmalı hakaretli dediğimiz protezleri kullandılar. Sabit dişlerin konforu hakaretli dişlere oranla daha iyi oluyor kullanım açısından. İmplant tedavisi ile çene kemiğine kök ekmiş oluyoruz. Bu ektiğimiz kökler iki aylık bekleme sürecinden sonra üstüne sabit yapıların yapılması ile büyük bir kolaylık sağlıyor.  İmplantın güvenli olmasının iki sebebi var. Bunlardan biri hasta ile ilgili faktörler ikincisi hekim ile ilgili faktörler. Yani hastanın çene kemiğinde anatomik olarak herhangi bir sıkıntı yoksa  ve uzman kişiler tarafından yapıldığı taktirde hastalar herhangi bir sorun yaşamamaktadır.  Ancak bazı kompikilasyonlar gelişebilir. Bu da implantın kaynamaması, çene  kemiğinde bazı enfeksiyonların gelişmiş olması gözlenebilir. Hiçbir şekilde enfeksiyon gelişmek, yüzde yüz başarılıdır desek bilimsel litaratüre aykırı cevap vermiş oluruz. Bardağın dolu tarafından bakarsak bugün implant başarısı %98 oranlarda dünya genelinde uygulanan bir tedavi yöntemi.  Bu açıdan diş eksikliklerinde hastaların tedavi yöntemi olarak ilk aşamada; güvenli olmaları, sağlıklı olmalı, uzun yıllar boyunca hastalara hizmet edebilmeleri gibi özelliklerinden dolayı biz hastalara ilk seçenek olarak sunuyoruz.

 

 

 

Eskişehir İmplant Merkezi Tedavi Yöntemleri Muayenehane Diş Hekimi

İmplar Ne Kadar Güvenlidir?